Історія Туризму

Спеціальність 242 "Туризм" Галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

Туризм – одна з найдинамічніших галузей у світі, чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння та миру, пріоритетний напрям розвитку економіки України. Тому на сьогоднішній день є велика потреба у якісній підготовці фахівців з туристичного обслуговування, що поставив собі за мету Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя.

В процесі навчання за спеціальністю 242 «Туризм» із метою здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра студенти вивчають три іноземні мови, туристичні, історичні, географічні, економічні, управлінські дисципліни, оволодівають знаннями з етичних і психологічних основ ділового спілкування, рекламної діяльності і технологій продаж та обслуговування тощо. Передбачений великий об'єм навчальної та виробничої практики у туристичних фірмах.

Фаховий молодший бакалавр готується для роботи на посадах, пов'язаних із виконанням технологічних і функціональних процесів у туристичному бізнесі: прийом замовлень на надання туристичних послуг, формування туристичного пакету, контроль якості туристичних послуг, ділове листування, ведення переговорів і організація просування та продажу туристичного продукту; ведення документації з використанням офісної оргтехніки, організація обліку і збереження документації в поточній діяльності; супровід туристів у турі; проведення екскурсій; робота із запереченнями; забезпечення правових та організаційних норм охорони праці та ін.

Професійні назви робіт, що дозволені до виконання після здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 242 «Туризм»: організатор туристичної і готельної діяльності; фахівець з туристичного обслуговування; консультант з подорожей; організатор подорожей (екскурсій); фахівець з готельного обслуговування; інструктор-методист з туризму; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець із туристичної безпеки; фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець із організації дозвілля; фахівець із спеціалізованого обслуговування; фахівець із туристичної безпеки; екскурсовод; інспектор з туризму; агент з організації туризму; груповод; інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму); провідник (за видами туризму) та інші.

Життя «туристів» - неймовірне! Туристи – найактивніші учасники всіх заходів у Технічному коледжі

Заняття завжди цікаві та насичені

Ми зустрічаємось з фахівцями, мандрівниками, і самі ділимось досвідом подорожей на загальноміських зустрічах

Навчальну практику студенти проходять на власній базі. У коледжі створено мотель-лабораторію, навчальну туристичну фірму, навчальний бар

Виробнича практика – найвідповідальніший момент підготовки фахівців. Проходимо її на туристичних підприємствах України чи вирушаємо до Європи

Ми шануємо народні традиції та вивчаємо світову культуру

Виробнича практика – найвідповідальніший момент підготовки фахівців. Проходимо її на туристичних підприємствах України чи вирушаємо до Європи